środa, 8 grudnia
facebook
google

Witamy na platformie komunikacyjnej

Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Federacja MSP powstała, aby dbać o interesy polskiego sektora MSP oraz chronić jego prawa, poprzez zjednoczenie miliona przedsiębiorców z sektora MSP i realizację trzech celów Federacji. Portal MSP-24 wspomaga organizację będąc miejscem swobodnej wymiany doświadczeń, myśli, opinii i komentarzy.

W naszym zasięgu jest możliwość zmiany przepisów dotyczących działalności małych i średnich przedsiębiorców. Pamiętaj! Wspólnie możemy wiele. Jesteśmy głosem wszystkich przedsiębiorców i każdego z osobna, dlatego dołącz do Nas!

Jeśli zjednoczymy się w dużą, silną grupę, będziemy mieć realny wpływ na sytuację prawną sektora MSP w Polsce.

MSP - ZJEDNOCZMY SIĘ!

 Propozycje zmian podatków

W tym dziale zaprezentowane zostały propozycje zmian w polskim prawie podatkowym, sformułowane przez Federację MSP. Powodem ich powstania jest wieloletnia obserwacja wad w funkcjonowaniu systemu podatkowego w Polsce...

Kim jest polski przedsiębiorca?

Większa część wpływów do budżetu jest efektem przedsiębiorczości obywateli prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. To my, przedsiębiorcy, mamy w dużej mierze wpływ na finanse kraju...© 2012 msp-24