sobota, 18 września
facebook
google

Cele

Cele, jakie chcemy zrealizować:

1. Wprowadzić konstytucyjną zasadę tworzenia prawa podatkowego, z zachowaniem formuły, że zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na stopień wykształcenia i doświadczenia biznesowego.

2. Wprowadzić zasadę, że w przypadku niejasności przepisów prawo zawsze będzie interpretowane na korzyść podatnika. Przedsiębiorca i Obywatel nie może ponosić konsekwencji za luki prawne. *ZREALIZOWANE DZIĘKI DZIAŁANIOM FEDERACJI MSP*

3. Doprowadzić do zmian prawa w zakresie wykonalności decyzji w stosunku do podatnika – przeniesienie decyzyjności na sądy.

 

UWAGA: Wyżej wymienione założenia stanowią fundamentalne zasady dla rozwoju przedsiębiorczości w demokratycznym państwie prawa.

 

Cele, jakie chcemy osiągnąć:

Zjednoczyć milion przedsiębiorców sektora MSP w jedną, dużą, wspierającą się społeczność.

Stworzyć miejsce wymiany informacji i doradztwa pomiędzy przedsiębiorcami na Forum MSP-24, m.in. w zakresie stosowania i interpretacji prawa gospodarczego.

Sposób realizacji naszych celów:

Zjednoczenie jak największej liczby przedsiębiorców i ludzi interesujących się rozwojem polskiej gospodarki (minimum 1 milion osób). Następnie podpisanie umowy z partią polityczną, która zagwarantuje realizację naszych postulatów i obronę interesów branży MSP, bądź też powołanie własnej partii politycz
nej zrzeszającej ludzi z sektora MSP
.

 

MSP - ZJEDNOCZMY SIĘ!

 

© 2012 msp-24